Zbirka morfoloških preparata zaštićenih životinjskih vrsta

autori: doc. dr. sc. Martina Đuras, dr. sc. Darinka Škrtić, doc. dr. sc. Tomislav Gomerčić

Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

 

 

Popis slika

1.             dobri dupin (Tursiops truncatus)

2.             plavobijeli dupin (Stenella ceruleoalba)

3.             leđna peraja

4.             repna peraja

5.             stidnica i bradavica mliječne žlijezde

6.             sagitalni presjek dobrog dupina

7.             parasagitalni presjek dobrog dupina

8.             kostur dobrog dupina dorzalno i lateralno

9.             lubanja dobrog dupina dorzalno

10.         lubanja dobrog dupina ventralno

          lubanja dobrog dupina 3D

11.         pećinasti i bubnjišni dio sljepoočne kosti dobrog dupina

12.         bazihioid i tireohioid jezične kosti dobrog dupina

13.         atlas dobrog dupina kranijalno

14.         axis dobrog dupina kaudalno

15.         prsni kralješci dobrog dupina

16.         zadnji repni kralješci dobrog dupina

17.         hemalne kosti dobrog dupina

18.         rebra dobrog dupina

19.         juvenilna prsna kost

20.         adultna prsna kost

21.         juvenilne lopatice dobrog dupina

22.         adultna lopatica dobrog dupina

23.         kukovlje dobrog dupina

24.         kutani mišić dobrog dupina

25.         mišići trbušne stijenke dobrog dupina

26.         adultno zubalo dobrog dupina

27.         juvenilno zubalo dobrog dupina

28.         jezik novorođenog dobrog dupina

29.         prva komora želuca dobrog dupina, predželudac

30.         druga komora želuca dobrog dupina, fundus

31.         treća komora želuca dobrog dupina

32.         četvrta komora želuca dobrog dupina, pilorus

33.         ampulla duodeni, dobri dupin

34.         kutani želudac dobrog dupina s ostacima plijena

35.         kutani želudac dobrog dupina s neprobavljenim plijenom

36.         crijevo dobrog dupina

37.         grkljan dobrog dupina

38.         lijevo plućno krilo dobrog dupina

39.         srce dobrog dupina u osrčju

40.         slezena i akcesorne slezene dobrog dupina

41.         juvenilni jajnici dobrog dupina

42.         jajnici spolno zrele ženke dobrog dupina

43.         jajnik dobrog dupina sa žutim tijelom

44.         žuto tijelo

45.         juvenilna maternica dobrog dupina

46.         adultna maternica dobrog dupina

47.         porođajni kanal

48.         gravidna maternica dobrog dupina, rani stadij

49.         gravidna maternica dobrog dupina, pred porod

50.         topografija gravidne maternice dobrog dupina

51.         položaj zrelog ploda dobrog dupina u maternici

52.         sjemenik dobrog dupina

53.         prostata dobrog dupina

54.         penis dobrog dupina

55.         bubreg dobrog dupina

56.         taktilne dlake na gornjoj usni dobrog dupina

57.         melon plavobijelog dupina

58.         mozak dobrog dupina u lubanjskoj šupljini, kaudalni pogled

59.         poprečni presjek glave dobrog dupina u ravnini usnog kuta

60.         poprečni presjek glave dobrog dupina u ravnini sredine očnica

61.         poprečni presjek prsne šupljine dobrog dupina u ravnini ramenog zgloba

62.         poprečni presjek trbušne šupljine dobrog dupina u ravnini leđne peraje

 

"Ovi materijali temelje se na radu koji je financirao Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta "Izrada morfoloških preparata zaštićenih životinjskih vrsta". Mišljenje, nalazi i zaključci ili preporuke navedene u ovom materijalu označavaju mišljenje autora i ne reflektiraju nužno stajalište Sveučilišta."

 

Sva prava pridržana. Materijali se ne smiju koristiti bez pismenog dopuštenja autora. Kontakt email: martina.duras@vef.hr; tomislav.gomercic@vef.hr