2. međunarodni znanstveno-stručni skup o gmazovima i egzotičnim životinjama „REPTILIA"
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
21. i 22. svibnja 2021.

LOZINKA ZA PRISTUP U ADOBE CONNECT

Upišite email adresu koju ste naveli prilikom prijave:

Captcha:   Unesite prikazani niz znakova sa slike:

ZBORNIKPROGRAM SKUPAPOD POKROVITELJSTVOM:

SREBRNI SPONZOR:BRONČANI SPONZOR:

Tierarzt Praxis Dr. Lobpreis

FINANCIJSKA POTPORA:

POZIV

Poštovane kolegice i kolege,

nakon uspješno održanog 1. znanstveno-stručnog skupa o gmazovima „REPTILIA“, iznimna nam je čast pozvati Vas na tematski prošireni 2. međunarodni znanstveno-stručni skup o gmazovima i egzotičnim životinjama „REPTILIA” koji će se održati online 21. i 22. svibnja 2021. godine u organizaciji Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Zoološkog vrta grada Zagreba.

Kako su egzotične životinje postale sve češći pacijenti u veterinarskim ambulantama, tako postoji sve veća potreba o poznavanju svih aspekata njihova života, njihove biologije, morfologije, fiziologije, držanja i hranidbe, patologije i liječenja. Spoznaje o navedenom mogle bi pridonijeti boljem shvaćanju i razmijeni iskustava u veterinarskoj medicini, a također i u edukaciji budućih doktora veterinarske medicine. Stoga je cilj ovog skupa okupiti znanstvenike i stručnjake iz biomedicinskih i prirodnih znanosti te pružiti što više informacija o gmazovima, ali i o drugim egzotičnim vrstama životinja kao što su kukci, vodozemci, ribe, ptice i sisavci.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Srebrenka Nejedli, predsjednica
Ana Shek Vugrovečki, Ivona Žura Žaja, dopredsjednice
Lucija Bastiančić, Maja Belić, Miloš Blagojević (RS), Hrvoje Capak, Sokol Duro (AL), Gordana Gregurić Gračner, Miloš Halán (SK), Alen Hrastnik, Amina Hrković-Porobija (BA), Gabrijela Jurkić Krsteska, Anđelko Gašpar, Magdalena Kolenc, Jasna Kusanović, Denis Leiner, Duje Lisičić, Maja Lukač, Josip Miljković, Slaven Mlinarić, Ivana Nikić (AE), Mirela Pavić, Mirna Robić, Ivana Sabolek, Lana Pađen, Damir Skok, Ozren Smolec, Anamaria Sluganović, Daniel Špoljarić

ZNANSTVENI ODBOR

Alenka Dovč (Sl), Valentina Kubale (SI), János Gál (HU), Željko Grabarević, Boris Habrun, Andrea Gudan Kurilj, Danijela Horvatek Tomić, Tugomir Karadjole, Zdenek Knotek (CZ), Dean Konjević, Nino Maćešić, Albert Marinculić, Damir Mihelić, Srebrenka Nejedli, Marina Pavlak, Maja Popović, Estella Prukner-Radovčić, Marko Samardžija, Elizabeth MS Schmidt (BR), Ivana Tlak Gajger, Ksenija Vlahović

POZVANI PREDAVAČIrana kotizacijado 15. travnja 2021.250 HRK (PDV uključen)
kasna kotizacijaod 16. travnja 2021.500 HRK (PDV uključen)

Kotizacija se uplaćuje na:
Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55, Zagreb, Croatia
Naziv banke: Zagrebačka banka
Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Croatia
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 20-05
Svrha uplate: kotizacija „REPTILIA 2021.“, „ime i prezime“ i „OIB“.

Studenti integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija ne plaćaju kotizaciju.

Sudjelovanje na skupu doktorima veterinarske medicine vrednovati će se u skladu s odredbama Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine.

PRIJAVA RADOVA

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski jezik.

Rok za dostavu radova je: 15. travnja 2021.

Svi prihvaćeni radovi i sažetci radova biti će objavljeni u Zborniku radova. Prijavljeni radovi ne smiju biti prethodno objavljeni ili izloženi. Radovi će biti recenzirani, a o ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 30. travnja 2021. godine.

Slanje radova, sažetaka radova i postera: radove i sažetke radova treba slati u elektronskom obliku kao dokument u privitku (.doc ili .docx) na e-mail adresu: reptilia@vef.hr najkasnije do 15. travnja 2021. godine, a postere u PDF-u najkasnije do 16. svibnja 2021. godine.

Radovi za usmena izlaganja i PowerPoint prezentacije moraju biti pripremljeni na engleskom jeziku. Sažeci radova za poster sekciju i rad na posteru pišu se na engleskom jeziku, a autori će imati 5 minutnu prezentaciju postera.

Pisanje radova: Za sva usmena izlaganja trebaju se napisati radovi od 3 do 5 stranica koji sadrže dijelove: naslov, autori, sažetak, ključne riječi, uvod, materijal i metode, rezultati, rasprava i literatura, rad može biti i u obliku preglednog rada. Radovi prezentirani na poster sekciji mogu imati samo naslov, autore, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku


Upute za autore


Predložak rada