2. međunarodni znanstveno-stručni skup o gmazovima i egzotičnim životinjama „REPTILIA"
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
29.-30. svibnja 2020.

Zbog trenutne situacije s koronavirusmom skup je otkazan,
a o svemu daljnjem biti ćete na vrijeme obaviješteni.

POD POKROVITELJSTVOM:

POZIV

Poštovane kolegice i kolege,

nakon uspješno održanog 1. znanstveno-stručnog skupa o gmazovima „REPTILIA“, iznimna nam je čast pozvati Vas na tematski prošireni 2. međunarodni znanstveno-stručni skup o gmazovima i egzotičnim životinjama „REPTILIA” koji će se održati 29. i 30. svibnja 2020. godine u organizaciji Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Zoološkog vrta grada Zagreba. Za vrijeme trajanja skupa, u organizaciji Udruge studenata veterinarske medicine „Equus“, održat će se i tradicionalna izložba gmazova, vodozemaca, riba i kukaca „Reptilomanija+“, te će biti organiziran stručni posjet Zoološkom vrtu grada Zagreba.

Kako su egzotične životinje postale sve češći pacijenti u veterinarskim ambulantama, tako postoji sve veća potreba o poznavanju svih aspekata njihova života, njihove biologije, morfologije, fiziologije, držanja i hranidbe, patologije i liječenja. Spoznaje o navedenom mogle bi pridonijeti boljem shvaćanju i razmijeni iskustava u veterinarskoj medicini, a također i u edukaciji budućih doktora veterinarske medicine. Stoga je cilj ovog skupa okupiti znanstvenike i stručnjake iz biomedicinskih i prirodnih znanosti te pružiti što više informacija o gmazovima, ali i o drugim egzotičnim vrstama životinja kao što su kukci, vodozemci, ribe, ptice i sisavci.

MJESTO ODRŽAVANJA

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Google Maps

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Srebrenka Nejedli, predsjednica
Ana Shek Vugrovečki, Ivona Žura Žaja, dopredsjednice
Lucija Bastiančić, Maja Belić, Miloš Blagojević (RS), Hrvoje Capak, Sokol Duro (AL), Gordana Gregurić Gračner, Miloš Halán (SK), Alen Hrastnik, Amina Hrković (BA), Gabrijela Jurkić Krsteska, Anđelko Gašpar, Magdalena Kolenc, Jasna Kusanović, Denis Leiner, Duje Lisičić, Maja Lukač, Josip Miljković, Slaven Mlinarić (GB), Ivana Nikić (AE), Mirela Pavić, Mirna Robić, Ivana Sabolek, Lana Vranković, Damir Skok, Ozren Smolec, Anamaria Sluganović, Daniel Špoljarić

ZNANSTVENI ODBOR

Alenka Dovč (Sl), Valentina Dvojmoč Kubale (SI), János Gál (HU), Željko Grabarević, Boris Habrun, Andrea Gudan Kurilj, Danijela Horvatek Tomić, Tugomir Karadjole, Zdenek Knotek (CZ), Dean Konjević, Nino Maćešić, Albert Marinculić, Damir Mihelić, Srebrenka Nejedli, Marina Pavlak, Maja Popović, Estella Prukner-Radovčić, Marko Samardžija, Elizabeth MS Schmidt (BR), Zvonko Stojević, Ivana Tlak Gajger, Ksenija Vlahović

POZVANI PREDAVAČIRADIONICA


Anestezija egzotičnih životinja

<

rana kotizacijado 10. travnja 2020.500 HRK (PDV uključen)
kasna kotizacijaod 11. travnja 2020.700 HRK (PDV uključen)

Kotizacija se uplaćuje na:
Veterinarski fakultet, Zagreb, Heinzelova 55
Naziv banke: Zagrebačka banka
Adresa banke: Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Croatia
IBAN: HR1723600001101354554
Poziv na broj: 20-05
Svrha uplate: kotizacija „REPTILIA 2020.“, „ime i prezime“ i „OIB“.

Studenti integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija ne plaćaju kotizaciju.

Sudjelovanje na skupu doktorima veterinarske medicine vrednovati će se u skladu s odredbama Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine.

PRIJAVA RADOVA

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski jezik.

Rok za dostavu radova: 10. travnja 2020.

Svi prihvaćeni radovi i sažetci radova biti će objavljeni u Zborniku radova. Prijavljeni radovi ne smiju biti prethodno objavljeni ili izloženi. Radovi će biti recenzirani, a o ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 28. travnja 2020. godine.

Slanje radova: radove treba slati u elektronskom obliku kao dokument u privitku (.doc ili .docx) na e-mail adresu: reptilia@vef.hr najkasnije do 10. travnja 2020. godine.

Radovi se mogu pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku. Autori koji pišu rad na hrvatskom jeziku, na kraju teksta trebaju navesti naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku, a njihove PowerPoint prezentacije moraju biti pripremljene na engleskom jeziku. Radovi za poster sekciju trebaju biti pripremljeni u veličini 100 × 80 cm (visina × širina) na engleskom jeziku.

Pisanje radova: Za sva usmena izlaganja trebaju se napisati radovi od 3 do 5 stranica koji sadrže dijelove: naslov, autori, sažetak, ključne riječi, uvod, materijal i metode, rezultati, rasprava i literatura, rad može biti i u obliku preglednog rada. Radovi prezentirani na poster sekciji mogu imati samo naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.


Upute za autore


Predložak rada


REPTILOMANIJA+


O Reptilomaniji

 

SMJEŠTAJ

Hoteli

ZAGREB, opće informacije


Opće informacije

PRIJAVNI OBRAZAC

Ime:

Prezime:


Studentska prijava: - označite ako ste student

Organizacija:

Kontakt adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail: